Tjänster

Hur vi levererar våra tjänster

It-bolaget har tre nivåer för att leverera tjänster till er som kund, för oss är det viktigt att ni förstår skillnaden.

  • 1. Vi driver tjänsten åt er

    Vi sköter om hela systemet, ni har en fast månadsavgift för en avtalad funktionalitet. Vi kallar det för FRIGG.

  • 2. Ni driver tjänsten med hjälp av oss

    Ni driver era tjänster själv, men vi sköter om era maskiner och support. Vi kontrollerar regelbundet upp er funktionalitet och hjälper er på ett överenskommet sätt.

  • 3. Vi hjälper er

    Ni driver era tjänster själv och ber om hjälp då ni anser er behöva det. Vi hjälper till i mån av möjlighet.

För att skapa bästa förutsättningar för oss att fokusera på att lösa era problem har vi kundspecifika kontaktpersoner, och hanterar ärenden via vår helpdesk, så att ditt problem kan lösas snabbast möjligast. Vi tillhandahåller även jour för kunder som avtalar om det.